Usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku realizuje świadczenia w postaci usług opiekuńczych w oparciu o art. 50, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym, w rodzinie, niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Regulacje w sprawie  organizowania usług opiekuńczych na terenie gminy Drawsko zawiera Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmiany  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Pliki do pobrania:Wyświetleń strony: 2371
Data wytworzenia: 15-10-2014, 12:09:44 przez Administrator
Opublikowano: 15-10-2014, 12:10:02 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 05-05-2015, 10:03:46 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego