Rodzina 500+

Informuje się mieszkańców gminy Drawsko, iż sprawy związane z funkcjonowaniem Programu 500+ realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku. Biuro obsługi klientów znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Drawsku, parter, pokój nr 03. 

Wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia wychowawczego-  do pobrania załącznik nr 1

Poniżej informacje o Programie 500+ w pigułce

 • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 • Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
 • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 • 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
 • Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić w sposób tradycyjny lub przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą:

1.      portalu Emp@tia

2.      PUE ZUS,

3.      ePUAP

4.      bankowości elektronicznej

 • Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

1.      w przypadku osiągania dochodów nieopodatkowanych - oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym załącznik nr 2

2.      w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego załącznik nr 3

3.      w przypadku prowadzących działalność gospodarczą rozliczana na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym  – oświadczenie o osiąganym dochodzie. Załącznik nr 4

Ponadto w każdym przypadku zmian sytuacji w rodzinie a także uzyskania lub utraty dochodu po roku 2014 – należy przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt.

 • Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.
 • Organ właściwy sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Jeśli wniosek złożymy do 1 lipca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
 • W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
 • W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.
 • W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy - od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 • Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

 

Zachęcam Państwa do obejrzenia animowanego przewodnika
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (You Tube)

 

 

W przypadku wątpliwości można kontaktować się telefonicznie z pracownikami zajmującymi się obsługą świadczeń wychowawczych pod numerem telefonu: 67/2569137.

Wioletta Krysztofiak

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w DrawskuWyświetleń strony: 1477
Data wytworzenia: 08-04-2016, 10:40:21 przez Administrator
Opublikowano: 08-04-2016, 12:03:16 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 08-04-2016, 12:42:10 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego