Pomoc społeczna


Definicja i cel

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej): ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności,...

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku udzielają pomocy w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Świadczenia z pomocy społecznej skierowane są głównie do...

Usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku realizuje świadczenia w postaci usług opiekuńczych w oparciu o art. 50, ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Opiekunka środowiskowa...