Informacja w sprawie programu "Dobry start" w Gminie Drawsko

Informuje mieszkańców naszej gminy, iż program "Dobry start" tzw. 300+ realizowany będzie
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku.

 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

 

Kto otrzyma 300+?

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

  1. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

  2. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Jak otrzymać świadczenie 300+ ? Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,

 

natomiast od 1 sierpnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków drogą tradycyjną (papierową) –  w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gmina ma maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. 


Wyświetleń strony: 265
Data wytworzenia: 20-06-2018, 11:59:09 przez gopsd
Opublikowano: 20-06-2018, 12:07:18 przez gopsd
Ostatnia modyfikacja: 20-06-2018, 12:29:47 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego