21 listopad Dzień Pracownika Socjalnego

Dnia 14 listopada br. o godz. 10:00 w Teatrze Polskim w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 8/10 odbyły się wielkopolskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

W wielkopolskich obchodach Dnia Pracownika Socjalnego uczestniczyła Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele OPS, PCPR, MOPS, ŚDS itd. z całej Wielkopolski. W tym roku wyróżniono Ośrodki, które realizują regionalny program „Razem skuteczniej” dla osób długotrwale bezrobotnych – razem 34 Ośrodki z całej Wielkopolski, w tym również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku.

Dyplom dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku, za aktywny udział w programie regionalnym „Razem skuteczniej”, odebrała główna księgowa Pani Dorota Niezborała.

Pracownik socjalny to ktoś więcej niż urzędnik. Ta praca - to rodzaj misji. W zawód pracownika socjalnego wpisują się różnorodne działania, których istotą jest udzielanie wsparcia ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. W każdym swoim najmniejszym działaniu wymaga refleksji na temat poszanowania wartości drugiego człowieka. Żyjemy w czasach, kiedy więzi międzyludzkie słabną. Często w sytuacjach, gdy winniśmy reagować z empatią, spotykamy się ze zobojętnieniem. A właśnie zainteresowanie, zrozumienie i serdeczność wobec ludzi oczekujących wsparcia zasługuje na największe uznanie. Na uznanie zasługuje również aktywna postawa Pracowników Socjalnych, ustawiczne kształcenie się i doskonalenie umiejętności zawodowych, a także ścisła współpraca dająca efekt w postaci lokalnych i regionalnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej.

Wioletta Krysztofiak
Kierownik GOPS w Drawsku

Galeria:


Wyświetleń strony: 497
Data wytworzenia: 20-11-2017, 12:31:06 przez gopsd
Opublikowano: 20-11-2017, 12:39:46 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego