„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania".

Dnia 10 lutego 2017r. w biurze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku miało miejsce ślubowanie pracownika samorządowego Pani Beaty Dymek.

Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej treści:

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania".

Złożenie ślubowania jest równoznaczne z uzyskaniem statusu urzędnika, mogącego podjąć prace w dowolnym urzędzie administracji samorządowej.

Pani Beata Dymek od roku 2014 zatrudniona jest na stanowisku pracownika socjalnego w ½ etatu. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. obsługi ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wykazała się najlepszą znajomością zagadnień dotyczących pracy na tym stanowisku i została zatrudniona na stanowisku urzędniczym od 01.04.2016r.
Uroczyste ślubowanie zostało złożone w obecności Wójta Gminy Drawsko – p. Marka Tchórzki oraz Sekretarza Gminy – p. Anny Fręś.

Życzymy koleżance zadowolenia z wykonywanej pracy
oraz pomyślności w życiu osobistym.

Galeria:


Wyświetleń strony: 497
Data wytworzenia: 16-02-2017, 13:38:17 przez gopsd
Opublikowano: 16-02-2017, 13:42:31 przez gopsd
Ostatnia modyfikacja: 20-02-2017, 13:36:37 przez gopsd

Drukuj | Powiadom znajomego