Aktualności

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania".

dodano 16.02.2017

Dnia 10 lutego 2017r. w biurze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku miało miejsce ślubowanie pracownika samorządowego Pani Beaty Dymek. Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej...

czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru

dodano 19.10.2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku informuje, iż na stanowisko do obsługi zadania ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus oraz od 1 stycznia 2017r. obsługa zadania ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom...

czytaj więcej

Obwieszczenie GUS ws. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 2015

dodano 03.10.2016

W dniu 23.09.2016 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r....

czytaj więcej

Od 1 listopada 2016 nowe wysokości świadczeń rodzinnych

dodano 30.09.2016

Nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2016r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości...

czytaj więcej

Nabór na stanowisko urzędnicze w GOPS Drawsko

dodano 26.09.2016

Ogłoszenie o naborze Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Nazwa i adres jednostki: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko. Określenie stanowiska pracy: 1)...

czytaj więcej

Telewizja TTV szuka chętne Panie do programu "DAMY I WIEŚNIACZKI"

dodano 20.07.2016

Szanowni Państwo, Chciałabym przedstawić pokrótce charakterystykę bohaterek jakich poszukujemy do realizacji programu: -mają to być kobiety między 18-40 rokiem życia, -kobiety z dziećmi, bezdzietne, mężatki, wdowy lub panny, nie ma to dla nas znaczenia, o ile nie są w ciąży; -mogą to...

czytaj więcej

Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 plus

dodano 10.03.2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 plus. Dane dotyczące naboru określone są w załącznikach. Kwestionariusz...

czytaj więcej

program "Rodzina 500plus"

dodano 03.03.2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku informuje mieszkańców gminy, iż z dniem 1 kwietnia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – potocznie zwana programem „Rodzina 500 plus”. Ustawa ta wprowadza...

czytaj więcej