Aktualności

21 listopad Dzień Pracownika Socjalnego

dodano 20.11.2017

Dnia 14 listopada br. o godz. 10:00 w Teatrze Polskim w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 8/10 odbyły się wielkopolskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W wielkopolskich obchodach...

czytaj więcej

Pomoc psychologa dla mieszkańców Gminy Drawsko

dodano 07.08.2017

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku informują, iż: Mieszkańcy naszej Gminy Drawsko mogą korzystać z bezpłatnej pomocy psychologa. Psycholog przyjmuje w pierwszy piątek każdego miesiąca, w godzinach od 10.00 do 15.00 w Gminnym Ośrodku Profilaktyki i Promocji Zdrowia tj....

czytaj więcej

GIODO

dodano 25.07.2017

Informacja o rejestrze zbiorów danych Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa...

czytaj więcej

Istotne zmiany dotyczące świadczeń dla rodzin

dodano 14.07.2017

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą ważne zmiany dla rodzin. Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również...

czytaj więcej

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania".

dodano 16.02.2017

Dnia 10 lutego 2017r. w biurze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku miało miejsce ślubowanie pracownika samorządowego Pani Beaty Dymek. Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej...

czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru

dodano 19.10.2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku informuje, iż na stanowisko do obsługi zadania ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus oraz od 1 stycznia 2017r. obsługa zadania ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom...

czytaj więcej