Aktualności

„Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania".

dodano 16.02.2017

Dnia 10 lutego 2017r. w biurze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku miało miejsce ślubowanie pracownika samorządowego Pani Beaty Dymek. Zgodnie z art. 18 ustawy o pracownikach samorządowych, pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, składa ślubowanie o następującej...

czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru

dodano 19.10.2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku informuje, iż na stanowisko do obsługi zadania ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus oraz od 1 stycznia 2017r. obsługa zadania ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom...

czytaj więcej

Obwieszczenie GUS ws. wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 2015

dodano 03.10.2016

W dniu 23.09.2016 r. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r....

czytaj więcej